Personal Coaching

Tijdens een coachingtraject werken we samen aan het ontwikkelen van reeds aanwezige talenten. Coaching is geschikt voor iedereen die wil werken aan de eigen vaardigheden en deskundigheid en daarbij behoefte heeft aan professionele ondersteuning en feedback. Het individuele karakter van de coaching biedt de ruimte om de eigen drijfveren achter het dagelijks handelen te ontdekken. Zo wordt een nieuwe balans gevonden om doeltreffender te functioneren in een professionle omgeving.
Coaching is voor mensen die bijvoorbeeld:
  • hun kwaliteiten (verder) willen ontwikkelen
  • een vaardigheid willen leren, zoals leidinggeven, voorzitten, delegeren
  • willen weten hoe ze beter kunnen omgaan met veranderingen binnen hun loopbaan of organisatie
  • willen leren hoe ze een nare gebeurtenis een plaats moeten geven in hun leven
Nadat u zich heeft aangemeld volgt er een kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek bepalen we of u met mij in zee wilt gaan en zo ja, wat de vraagstelling is die ten grondslag ligt aan de coaching. Dit alles wordt geformuleerd in een offerte en na ondertekening hiervan kan de coaching worden gestart. De coaching duurt in principe vijf gesprekken, waarna er een evaluatie plaatsvindt, op grond waarvan zo nodig een vervolgvoorstel wordt gemaakt.
 

| Designed by Free CSS Templates