Psychologisch onderzoek

Psychologisch onderzoek kan een effectief hulpmiddel zijn voor personal coaching, teamcoaching en loopbaanadvisering. Verder kan het worden ingezet voor werving en selectie van nieuw personeel. Door middel van psychologische tests kunnen gegevens worden verzameld over persoonlijkheid, capaciteiten, vaardigheden en motivatie. daar kan een assessment toegevoegd worden om zicht te krijgen op gedrag en vaardigheden van een kandidaat.
Een psychologisch onderzoek, al of niet met een assessment, wordt individueel afgenomen en neemt, afhankelijk van de vraagstelling, een paar uur tot een halve werkdag in beslag. Het testprogramma wordt voor elke kandidaat persoonlijk samengesteld. Het omvat naast de testen een interview waarin ik in ga op onderwerpen als achtergrond, opleiding, loopbaan, verwachtingen en motivatie.

| Designed by Free CSS Templates