Teamcoaching

Bij team coaching kijk ik vooral naar de manier waarop de teamleden met elkaar omgaan, omdat dit heel bepalend is voor het eindresultaat. Met gerichte coaching is het mogelijk om een team om te vormen tot een hechte eenheid, waardoor de resultaten zullen verbeteren. Een team kan in een coachingsprogramma leren om met veranderingen om te gaan, om er zelf verantwoordelijkheid voor te nemen en om er mede vorm aan te geven.
Binnen de teamcoaching wordt er gekeken:
  • naar de mogelijke belemmeringen binnen de bedrijfscultuur en hoe er in het team mee wordt omgegaan
  • naar de verschillende manieren van reageren om de samenwerking sterk te verbeteren
  • naar de verschillende rollen die teamleden innemen binnen het team en hoe deze beter ontwikkeld kunnen worden
Teamcoaching is een instrument voor teams die bijvoorbeeld:
  • na een fusering zijn samengevoegd
  • collegiaal moeilijkheden hebben
  • een traumatische ervaring hebben
  • nieuw gevormd zijn
  • een nieuw gezamenlijk doel willen stellen
Teamcoaching houdt in dat een team de tijd neemt om met elkaar te praten over onderwerpen die te maken hebben met de kwaliteit van het werk, de werksfeer en/of de werkcultuur. Aanvankelijk gebeurt dit onder begeleiding van een externe coach. Als het doel bereikt is, stopt de teamcoach en kan het team zelfstandig verder.
 

| Designed by Free CSS Templates