Trainingen en workshops

Trainingen en workshops komen tot stand in overleg met de opdrachtgever. Dit betekent dat er maatwerk wordt geleverd. Op basis van een persoonlijk gesprek maak ik een voorstel dat aansluit bij de wensen van de organisatie en de leerbehoeften van de deelnemers. Hierbij wordt ook aandacht besteed aan de manier waarop het geleerde in de praktijk kan worden gebracht. We gaan na of de randvoorwaarden aanwezig zijn om dit succesvol te kunnen doen.
Voorbeelden van onderwerpen waarover de training of workshop kan gaan:
  • hoe presenteer ik mijzelf
  • assertiviteit
  • omgaan met conflicten
  • intervisie
  • verbeteren van communicatie
  • faalangstreductie
  • onderhandelen
  • solliciteren
  • levensfasebewust personeelsbeleid
  • vitaliteit in organisaties

| Designed by Free CSS Templates