Over Hennie Meppelink

Opleiding
Na de middelbare school (VWO) heb ik de Nederlandse Politie Academie (NPA) afgerond (1976-1980). Zes jaar later ben ik begonnen met de studie Arbeids- en Organisatiepsychologie aan de Rijks Universiteit Groningen, welke ik in 1992 heb voltooid. De nadruk tijdens deze studie lag op de organisatie- en personeelskant. In 1993 heb ik een post HBO cursus Verlieskunde gevolgd en in 1995 de training train-de-trainer transcultureel bij het Instituut voor Transculturele Ontwikkeling ISIS in Utrecht. Mijn opleiding tot Mediator heb ik bij het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP) afgerond in 2002. In het studiejaar 2006-2007 heb ik de Mastercourse Oplossingsgerichte Management en Coaching van het Korzybski Instituut en Saxion Hogeschool Enschede gevolgd. In 2010 heb ik bij Peter Baldé een training EMDR gevolgd waarmee ik mensen o.a. kan helpen bij de verwerking van traumatische gebeurtenissen. In 2014 heb ik me verdiept in vitaliteit via de training Vitale mensen in vitale organisaties van het NIP.

Werk
Na het behalen van mijn diploma van de NPA heb ik zes jaar als inspecteur van politie gewerkt bij een gemeentepolitiekorps. Als leidinggevende bij verschillende afdelingen (surveillancedienst, verkeer, recherche, jeugd- en zedenzaken). Mijn studie psychologie heb ik grotendeels gecombineerd met een baan bij Buro Slachtofferhulp Friesland wat ik mede heb vormgegeven. Ik heb hier 12 jaar gewerkt, aanvankelijk als coördinator, later als stafmedewerker. Mijn taken bestonden zowel uit het coördineren van het bureau en het leiding geven aan vrijwilligers en stagiaires als uit (groeps)opvang verlenen aan slachtoffers van misdrijven en verkeersongevallen. In deze periode heb ik daarnaast een tijd gewerkt als outplacementadviseur (1992-1993).
In 2001 en 2002 heb ik als docent sociale vaardigheden les gegeven bij de politieopleiding in Leeuwarden. Hier heb ik aan de basis gestaan van de nieuwe politieopleiding (PO 2002) en ben in deze nieuwe opleiding een van de eerste leerprocesbegeleiders geweest. Daarnaast werkte ik als psycholoog/trainer/coach bij een reïntegratie- en loopbaanbedrijf, waarnaar ik in 2003 helemaal ben overgestapt. Hier heb ik psychologisch onderzoek gedaan, sollicitatietraining gegeven, workshops verzorgd (assertiviteit, presentatie, omgaan met conflicten) en werkzoekenden begeleid. Daarnaast heb ik teamtrainingen verzorgd en mensen in hun werk gecoacht.

In 2005 heb ik de stap naar het zelfstandig ondernemerschap gezet en sindsdien verricht ik psychologisch onderzoek, coach ik mensen individueel en groepsgewijs en geef ik teamtrainingen. Ik heb ervaring met mensen uit zowel de profit- als de non-profit sector.

Sinds 2011 ben ik als franchise-ondernemer aangesloten bij SpecialistenNet Consultancy en begeef ik me ook op het vlak van de Geestelijke gezondheidszorg. Vanuit deze organisatie begeleid ik werknemers van uiteenlopende bedrijven om terug te keren in het werk bij ziekteverzuim of om ziekteverzuim te voorkomen. Aanmelding gaat rechtstreeks door de werkgever of via de bedrijfsarts. Voor meer informatie, zie: http://www.specialisten-net.nl.

Belangstelling
Mijn brede belangstelling komt tot uiting in het vele bestuurs- en vrijwilligerswerk dat ik heb gedaan en doe. Zo heb ik bestuurlijke ervaring in de wereld van de drum- en showbands, een triathlonvereniging en als organisator van triathlons en een vierkamp. Daarnaast heb ik me ingezet voor de positie van vrouwen bij de politie (binnen een vakbond). Momenteel ben ik onder andere actief op het gebied van de verkeersveiligheid (bestuurslid van Veilig Verkeer Nederland afdeling Fryslân www.friesland.vvn.nl), als secretaris van het dorpshuis in Rottevalle (www.ittiksel.nl), bestuurslid van stichting  Doarpswurk (www.doarpswurk.nl) en als voorzitter van de Stichting Jeugdwerk Rottevalle.

Registraties
Ik voer de titel registerpsycholoog NIP A&O en werk volgens de uitgangspunten van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP).

| Designed by Free CSS Templates