Werkwijze

Ik werk in mijn begeleiding oplossingsgericht. Oplossingsgericht werken gaat uit van snelle en kortdurende interventies die een blijvende positieve verandering bij de cliënt beogen. Oplossingsgericht denken is op een andere manier met problemen omgaan. Oplossingsgericht werken is veel meer dan het toepassen van technieken. Het is een mens- , bedrijfs- en realiteitsvisie die in zijn dagelijkse toepassing daadwerkelijk snelle én beklijvende resultaten oplevert die – om een modewoord te gebruiken –‘sustainable’ zijn. Wat verbeterd werd door een oplossingsgerichte interventie, blijft verbeteren. Wonderlijk. En toch begrijpelijk omdat het oplossingsgerichte model uitgaat van wat er nog steeds goed gaat ondanks de problemen én gebruik maakt van de sterke punten van de cliënt. De cliënt kan worden gedefinieerd als een individu, een team of een organisatie als geheel.

Oplossingsgericht management is een a-theoretisch model. Systeemtheoretische epistemologie ligt weliswaar aan de grondslag ervan maar je hebt geen studie hiervan nodig om tot resultaat te komen. Dit simpele maar daarom niet eenvoudige model kun je met de volgende principes omschrijven.

1. Als iets niet werkt, stop er dan mee.

2. Als iets niet werkt, stop ermee EN doe iets anders.

3. Als iets wel werkt, doe er méér van.

4. Als iets werkt, leer het (van) een ander.


Ik hanteer in coachingstrajecten het vijf gesprekken model. Dit houdt in dat er na vijf gesprekken een evaluatie plaatsvindt op grond waarvan zonodig een vervolgvoorstel wordt gemaakt. Uitgangspunt in mijn begeleiding is dat de cliënt zijn of haar eigen verantwoordelijkheid neemt. De cliënt maakt eigen keuzes en zoekt eigen oplossingen. Ik draag deze niet aan maar help wel ze te zoeken. Ik ga met hem of haar op pad en loop steeds een pas voor de ander uit, zodat ik goed te volgen ben, maar het tempo er wel inhoud. We blijven niet stilstaan.


| Designed by Free CSS Templates