Vertrouwenspersoon
 

Vertrouwenspersoon

Als LVV-gecertificeerd (Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen) externe vertrouwenspersoon kan ik ondersteuning bieden aan medewerkers die te maken hebben (gehad) met ongewenst gedrag en/of (vermoedens van) integriteitsschendingen. Ik bied een luisterend oor en begeleid medewerkers bij het formaliseren van een melding. Hierbij volg ik de processen binnen de opdrachtgevende organisatie.

Deskundig en drempelverlagend

Als externe vertrouwenspersoon heb ik expertise op het gebied van ongewenste omgangsvormen en integriteitsschendingen. Door een externe vertouwenspersoon aan te stellen heeft een organisatie geen kosten voor opleidingen en bijscholing; een extern vertrouwenspersoon is opgeleid, LVV gecertificeerd en zorgt zelf voor de jaarlijkse bijscholing. 

Een extern vertrouwenspersoon in plaats van of soms ook naast een intern vertrouwenspersoon verlaagt in veel gevallen de drempel voor medewerkers om melding te maken van ongewenst gedrag of integriteit-gerelateerde voorvallen. 

Onafhankelijke rol

Als extern vertrouwenspersoon werk ik onafhankelijk en heb ik geen direct belang binnen uw organisatie. Uit de praktijk blijkt dat een intern vertrouwenspersoon ongewild in een moeilijke positie kan komen als de onafhankelijkheid van de functie wordt gehinderd door loyaliteit naar of afhankelijkheid van de werkgever.

Sparringspartner

Als extern vertrouwenspersoon kan ik een sparringpartner zijn voor zowel de interne vertrouwenspersoon als het management.

Vertrouwelijk

Zowel de werkgever als de werknemer is verzekerd van professionele en deskundige afhandeling van meldingen over ongewenste omgangsvormen en/of integriteitsschendingen. Vertrouwelijkheid staat hierbij uiteraard voorop!

Abonnement

Ik bied de mogelijkheid van een abonnement waarbij de volgende onderdelen zijn inbegrepen: 

·    Beschikbaarheid als LVV gecertificeerde externe vertrouwenspersoon

·    Communicatie over mijn rol binnen uw organisatie

·    Jaarlijkse (geanonimiseerde) rapportage, inclusief een toelichting hierop

·    (Half)jaarlijks voortgangsgesprek met opdrachtgever/management  

Contact

Voor meer informatie kunt u contact openmen via info@henniemeppelink.nl of 0612561978.