Wie ben ik?
 

Wie ben ik?

 

Mijn wortels liggen in Drenthe. Geboren in 1958 in het dorp Mantinge, gemeente Westerbork en op mijn 3e jaar verhuisd naar Dalen (Dr.) waar ik ben opgegroeid. Sinds 1989 woon ik in het Friese dorp Rottevalle.

Opleidingen
Na de middelbare school (VWO) heb ik de Nederlandse Politie Academie (NPA) afgerond. Zes jaar later ben ik begonnen met de studie Arbeids- en Organisatiepsychologie aan de Rijks Universiteit Groningen.

Hierna heb ik allerlei opleidingen en cursussen gevolgd. Verbreding en verdieping van mijn kennis vindt ik leuk en komt de kwaliteit van mijn begeleiding ten goede. De belangrijkste daarvan zijn voor mij de volgende.
* Post HBO cursus Verlieskunde bij Herman de Monnink
* Train-de-trainer transcultureel bij het Instituut voor Transculturele Ontwikkeling ISIS in Utrecht
* Mediation bij het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP)
* Mastercourse Oplossingsgerichte Management en Coaching van het Korzybski Instituut en Saxion Hogeschool Enschede
* EMDR en verdiepingcursussen bij Peter Baldé
* Vitale mensen in vitale organisaties van het NIP
* Focussen in therapie bij Aaffien de Vries
* Kortdurende schematherapie
* Diverse vervolgopleidingen Focussen

* Opleiding vertrouwenspersoon van het LIVP

Werk
Na het behalen van mijn diploma van de NPA heb ik zes jaar als inspecteur van politie gewerkt bij een gemeentepolitiekorps. Als leidinggevende bij verschillende afdelingen. 

Mijn studie psychologie heb ik grotendeels gecombineerd met een baan bij Buro Slachtofferhulp Friesland wat ik mede heb vormgegeven. Ik heb hier 12 jaar gewerkt, aanvankelijk als coördinator, later als stafmedewerker. Mijn taken bestonden zowel uit het coördineren van het bureau en het leiding geven aan vrijwilligers en stagiaires als uit (groeps)opvang verlenen aan slachtoffers van misdrijven en verkeersongevallen. 

In deze periode heb ik daarnaast een tijd gewerkt als outplacementadviseur.

In 2001 en 2002 heb ik als docent sociale vaardigheden les gegeven bij de politieopleiding in Leeuwarden. Hier heb ik aan de basis gestaan van de nieuwe politieopleiding (PO 2002) en ben in deze nieuwe opleiding een van de eerste leerprocesbegeleiders geweest. Daarnaast werkte ik als psycholoog/trainer/coach bij een reïntegratie- en loopbaanbedrijf, waarnaar ik in 2003 helemaal ben overgestapt. Hier heb ik psychologisch onderzoek gedaan, sollicitatietraining gegeven, workshops verzorgd (assertiviteit, presentatie, omgaan met conflicten) en werkzoekenden begeleid. Daarnaast heb ik teamtrainingen verzorgd en mensen in hun werk gecoacht.

In 2005 heb ik de stap naar het zelfstandig ondernemerschap gezet en heb ik me de eerste jaren bezig gehouden met psychologisch onderzoek, het individueel en groepsgewijs coachen van mensen en het geven van teamtrainingen.

Sinds 2011 ben ik als franchise-ondernemer aangesloten bij SpecialistenNet en begeef ik me meer op het vlak van de Geestelijke gezondheidszorg. Vanuit deze organisatie begeleid ik werknemers van uiteenlopende bedrijven om terug te keren in het werk bij ziekteverzuim of om ziekteverzuim te voorkomen. Aanmelding gaat rechtstreeks door de werkgever of via de bedrijfsarts. Voor meer informatie, zie: http://www.specialisten-net.nl. 

Werkgevers, vaak via hun bedrijfsarts, weten me de laatste jaren steeds vaker direct te vinden waardoor ik ook rechtsreeks voor hen werk. 

Belangstelling
Mijn brede belangstelling komt tot uiting in het vele bestuurs- en vrijwilligerswerk dat ik heb gedaan en doe. Zo heb ik bestuurlijke ervaring in de wereld van de drum- en showbands, een triathlonvereniging en als organisator van triathlons en een vierkamp. Daarnaast heb ik me ingezet voor de positie van vrouwen bij de politie (binnen een vakbond). Ik ben jarenlang als bestuurslid van Veilig Verkeer Nederland afdeling Fryslân actief geweest op het gebied van de
verkeersveiligheid.  Sinds 2003 ben ik secretaris van het dorpshuis in Rottevalle. In deze periode ben ik actief betrokken geweest bij het realiseren van een nieuw duurzaam MFC in het dorp. Hierbij heb ik gestimuleerd dat er veel dorpsgenoten mee konden denken en praten over (de inrichting van het) gebouw. Het MFC (It Werflân) is in 2017 opgeleverd. Sindsdien zet ik me in o.a. in om allerlei activiteiten binnen het dorpshuis te organiseren. Hiernaast ben ik bestuurslid van stichting Doarpswurk (www.doarpswurk.nl) en speel ik in mijn vrije tijd (Fries) dorpstoneel.
Sinds 2022 ben ik als vertrouwenscontactpersoon verbonden aan de korfbalvereniging in ons dorp.

Registraties
Ik voer de titel registerpsycholoog NIP A&O en werk volgens de uitgangspunten van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP).

Als vertrouwenspersoon ben ik aangeslotenbij het LVV (Landelijk Vereniging Vertrouwenspersonen)